Rachunek oszczędnościowy dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i Szkolnych Kas Oszczędnościowych.

Korzyści

Rachunek oszczędnościowy dla KZP i SKO to:

  • bezpieczeństwo deponowanych środków,
  • dostępność środków gromadzonych na rachunku

Za otwarcie i prowadzenie rachunku Bank nie pobiera prowizji!

0 zł za wpłaty gotówkowe.

Oprocentowanie rachunku SKO - 0,2%

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.