Bank Spółdzielczy zapewnia szeroki zakres ubezpieczeń w sposób najkorzystniejszy dla klientów 

W ofercie Banku znajdują się ubezpieczenia następujących firm ubezpieczeniowych:

 • Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 • Proama
 • InterRisk TU S.A.
 • Benefia  Ubezpieczenia
 • Uniqa TU S.A.
 • Uniqa na Życie S.A.
 • Generali TU S.A.
 • Generali Życie TU S.A.
 • Saltus Ubezpieczenia

 

W naszej ofercie znajdują się ubezpieczenia:

Komunikacyjne:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (honorujemy zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych nabyte u poprzednich ubezpieczycieli w OC i AC)
 • zielona karta
 • Ubezpieczenie  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego    
 • AUTOCASCO

Uwaga! W ubezpieczeniach obowiązkowych (tj. komunikacyjnych OC i rolnych)  przy zmianie firmy ubezpieczeniowej obowiązuje Cię wypowiedzenie umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta  dotychczasowa umowa ubezpieczenia.

Majątkowe - w różnych wariantach ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych oraz budynków gospodarczych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • ochrona prawna
 • następstwa nieszczęsliwych wypadków

Obejmuje również urządzenia i sprzęt domowy, sprzęt elektroniczny, wyposażenie domu lub mieszkania …


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu prywatnym:

 • NW indywidualne

Na  życie:

 • śmierć ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • śmierć małżonka ubezpieczonego
 • śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, żywe urodzenie dziecka
 • śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego
 • dieta dzienna za pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem czy chorobą
 • poważne zachorowanie małżonka ubezpieczonego i poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

 

Ubezpieczenia pod kredyt/pożyczkę:

Są to indywidualne ubezpieczenie na życie będące idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań finansowych w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/ Kredytobiorcy.

 

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

- śmierć Ubezpieczonego z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),

- możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważnego zachorowania (np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

DLACZEGO WARTO?

 • ubezpieczenie do nowych i trwających kredytów/ pożyczek

Produkt dedykowany jest zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę.

 • Ubezpieczyciel spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze - firma ubezpieczeniowa spłaci jej zadłużenie Bankowi.

 • wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

 • szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerszej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/ mieszkaniowego.

 • początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

Jedno jest oczywiste! Ubezpieczeni sami administrują swoimi pieniędzmi, a w wyborze najlepszej dla Ciebie formy zabezpieczenia pomogą Ci pracownicy Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem!

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w naszych placówkach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

 1. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, tel. 86 275 24 05, 86 275 20 22, 86 275 20 31, fax. 86 275 06 72
 2. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Oddział w Białymstoku, ul. Wiejska 71/3, tel. 85 746 20 10, fax. 85 746 20 14 
 3. Punkt Kasowy "Białostocka", ul. Białostocka 4, tel. 86 275 33 00
 4. Punkt Kasowy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, tel. 86 274 40 22