Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy "ROR za Zero" to podstawowy rachunek dla nowego klienta, deklarującego stałe wpływy.

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR-Junior przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami na nim zgromadzonymi przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR-VIP to prestiżowy rachunek dla najbardziej wymagających klientów z zadeklarowanymi miesięcznymi wpływami na rachunek w wysokości min. 5000,00 zł.

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR-Student to rachunek dla klientów, którzy przed 25 rokiem życia rozpoczęli naukę w szkole policealnej, uczelni wyższej.

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR i ROR-VISA to podstawowy rachunek dla każdego klienta, deklarującego stałe wpływy.