Rachunek lokat terminowych w złotych - przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Korzyści

Bank Spółdzielczy prowadzi następujące lokaty terminowe w złotych:

O stałej stopie procentowej:

  • 1, 3, 7, 14, 21 – dniowe
  • 1, 2, 3, 6 i 12-miesięczne

Rachunek lokat terminowych w złotych umożliwia:

  • przechowywanie wolnych środków pieniężnych w złotych na oprocentowanych rachunkach bankowych
  • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w placówkach naszego Banku

Zapraszamy do naszych placówek!