Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego i opłacających podatek rolny.

Korzyści

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych w złotych
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
  • korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów na działalność gospodarczą
  • składanie zleceń stałych, polecenia zapłaty
  • korzystanie z kart płatniczych i bankomatowych
  • korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking

Zapraszamy do naszych placówek!