Rachunek rozliczeniowy bieżący w walutach wymienialnych euro i usd – przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów.

Korzyści

Posiadaczom rachunku bieżącego w walutach wymienialnych USD, EUR i GBP zapewniamy:

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem oferuje usługi dewizowe dla klientów instytucjonalnych obejmujące:

Otwieranie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: bieżących i pomocniczych w walutach wymienialnych EURO i USD.

Oprocentowanie środków na rachunkach wynosi:

USD - 0,00 % 
EUR - 0,00 %

GBP - 0,00%

Zapraszamy do naszych placówek!