Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na całkowitą spłatę wszystkich zobowiązań (które są terminowo obsługiwane) wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w innych bankach.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem nieodnawialnym, krótkoterminowym lub średnioterminowym,  przeznaczonym dla firm, w tym rolników indywidualnych i stanowi uzupełnienie  środków własnych firmy. Przyznawany jest na finansowanie potrzeb związanych z  bieżącą działalnością gospodarczą.