Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych VIP przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność rolniczą  jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego oraz opłacających podatek rolny, których stały miesięczny wpływ na rachunek bieżący wynosi co najmniej 5.000,00 zł.

Korzyści

Posiadaczom rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych VIP zapewniamy:

 

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych VIP umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych w złotych
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
  • korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów na działalność gospodarczą
  • składanie zleceń stałych, polecenia zapłaty
  • korzystanie z kart bankowych
  • korzystanie z usług: Internet Banking

Zapraszamy do naszych placówek!