Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie - do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa.

 

W jesiennym sezonie upraw ochroną ubezpieczeniową podlegają:

 1. uprawy zbóż ozimych
 2. uprawy rzepaku ozimego

od następujących ryzyk:

 • gradu
 • ujemnych skutków przezimowania
 • przymrozków wiosennych
 • deszczu nawalnego
 • huraganu

Korzyści to:

 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • wypłata maksymalna na poziomie 95% sumy ubezpieczenia
 • brak udziałów własnych
 • gwarantowana stała suma ubezpieczenia
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzkach
 • automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej niezależnie od przyczyny pożaru
 • 65% dopłaty do składki przez budżet Państwa
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej

Zapraszamy do placówek naszego Banku.