Uprawy jesień 2019 bankomat 640x480pxObowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie, które zobowiązuje rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet Państwa.

W jesiennym sezonie ochroną ubezpieczeniową podlegają:

 • uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime),
 • uprawy rzepaku ozimego

     od następujących ryzyk:

 • gradu,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • deszczu nawalnego,
 • huraganu

Korzyści to:

 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • wypłata maksymalna na poziomie 95% sumy ubezpieczenia
 • brak udziałów własnych
 • gwarantowana stała suma ubezpieczenia
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach
 • automatyczne włączenie ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej niezależnie od przyczyny pożaru
 • 65% dopłaty do składki przez budżet Państwa
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej

Zapraszamy do placówek naszego Banku