ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, ze zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 07.12.2018 r. o godz. 11:00 w Izbie Pamięci w siedzibie Banku przy ul. Jagiellońskiej 14, odbędzie się Nadzwyczajne Zebrania Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem

zwołanego na dzień 07.12.2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 4. Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie:
 • sprawozdania z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich i ich rozpatrzenie,
 • przedstawienia bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 1. Informacja o stanie przygotowania Polskiego Banku Apeksowego S.A. do podjęcia działalności operacyjnej.
 2. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zrzeszenia z Polskim Bankiem Apeksowym 
 1. Zaopiniowanie zmian do Strategii Działania Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 2. Zaopiniowanie materiałów wchodzących w skład Księgi Znaku oraz wybranych elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 3. Wnioski i postulaty.
 4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

 1. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
 2. sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 3. protokołu z ostatniego Zebranie Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 11:30.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Wysokiem Mazowieckiem