wyróżnieniePodczas Gali TechnoBiznes 2018 „Gazeta Bankowa” po raz kolejny przyznała nagrody dla najlepszych wdrożeń technologicznych ubiegłego roku oraz dla najlepszych produktów, dostępnych obecnie na rynku. Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider 2017” za „Automatyzację procesów sprzedażowych i posprzedażowych w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem”.

Na uwagę zasługuje fakt, że Konkurs Technologiczny, w ramach którego „Gazeta Bankowa” przyznaje nagrody „Lidera” to najstarsza i najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Była to już 16 edycja tego konkursu. Kapituła Konkursowa brała pod uwagę wdrożenia w trzech kategoriach - Bankowość, Ubezpieczenia i inne usługi finansowe oraz Przemysł 4.0.

Pierwsze prace nad modelami scoringowymi w naszym Banku rozpoczęły się jeszcze w 2014 r. Dzięki ścisłej współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dostawcą oprogramowania głównego systemu finansowo-księgowego Novum Bank Enterprise – Zakładem Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży udało się opracować i wdrożyć autorskie rozwiązania technologiczne obejmujące modele scoringowych ocen wiarygodności kredytowej klientów oraz elektroniczny obieg dokumentów związanych z procesem kredytowym i monitoringiem klientów przy jednoczesnej integracji z podstawowym systemem informatycznym Banku.

Rozwiązania technologiczne przyjęte w naszym Banku mają praktyczny wymiar dla naszych klientów, ponieważ zastosowanie własnego modelu scoringowego uwzględniającego lokalny charakter działania Banku oraz dostosowanego do profilu klienta pozwala na uproszczenie procedur kredytowych, a tym samym wpływa na skrócenie czasu podejmowania decyzji i przyznawania kredytu. Wszystko to z myślą o naszych klientach, których serdecznie zapraszamy do naszego Banku, aby mogli sprawdzić praktyczne zastosowanie naszych modeli scoringowych.

Gazeta Bankowa 1 27

Foto.: Wojciech Dobrogojski

żródło: http://www.gb.pl/techno-biznes-2018-pcompetition-18.html

 

Drodzy Klienci,

informujemy, iż zmieniają się:

  • godziny pracy w Punkcie Kasowym w Jabłonce Kościelnej

Punkt będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 8:15 - 15.15

  • dni pracy w Punkcie Kasowym nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 122 (budynek Mlekovity)

Punkt będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach: 8:30 - 16.00

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do naszych placówek!

Biometria w BS

Drodzy Klienci, nasz Bank udostępnił możliwość biometrycznego uwierzytelniania klienta w kolejnych już bankomatach. Usługa jest bezpłatna. Obecnie autoryzacja biometryczna dostępna jest:

  • W Centrali Banku przy ul. Jagiellońskiej 14 w Wysokiem Mazowieckiem (bankomat)
  • W Oddziale Banku w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 71/3 (bankomat+wpłatomat)
  • W Punkcie Kasowym nr 3 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 4 (bankomat+wpłatomat)

We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystano najnowszą technologię opartą o analizę układu naczyń krwionośnych dłoni – Palm Vein. Zapewnia to klientom Banku szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do gotówki z bankomatu, a także umożliwia dokonywanie wpłat bezpośrednio na swój rachunek (we wpłatomatach). Po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora oraz zbliżeniu dłoni do czytnika biometrycznego następuje autoryzacja i można wypłacać lub wpłacać pieniądze bądź też dokonywać innych operacji dostępnych w bankomacie. Zastosowana technologia jest nieinwazyjna i bezdotykowa. Uwierzytelnianie w oparciu o czytniki typu Palm Vein gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji. Danych biometrycznych nie da się skopiować lub podejrzeć. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko przestępczego wykorzystania kart bankowych. Zastosowanie biometrii usprawnia też sam proces autoryzacji i zwiększa komfort klientów w korzystaniu z bankomatu. Czytnik wykrywa położenie dłoni i jeśli nie jest ona umieszczona prawidłowo, urządzenie informuje klienta, jak powinien zmienić jej położenie (np. przesunąć dłoń w lewo, w prawo, ułożyć równolegle do czytnika, wyprostować palce itp.). W bankomacie wypłaty, wpłaty i pozostałe dostępne funkcje realizowane mogą być w oparciu o nadany klientowi unikalny identyfikator i biometryczne potwierdzenie tożsamości oraz w sposób tradycyjny, przy użyciu karty i kodu PIN. Oprócz realizacji typowych wypłat gotówki, klienci Banku mają możliwość dokonania wpłaty (we wpątomatach), sprawdzenia aktualnej historii operacji i salda rachunku, realizowania płatności, dokonywania wpłat na rachunki, doładowania telefonów komórkowych. Przy wszystkich operacjach autoryzacja biometryczna realizowana jest lokalnie, więc transakcje te nie są obciążane zewnętrznymi opłatami. Dzięki temu Bank zmniejsza koszty obsługi klientów. Wdrożone oprogramowanie i czytniki Palm Vein umożliwiają zastosowanie biometrii również w innych systemach działających w Banku. Ten sposób uwierzytelniania może być wykorzystany między innymi do logowania pracowników do oprogramowania, zatwierdzania transakcji czy autoryzacji operacji kasowych przez klientów i potwierdzania ich tożsamości przy obsłudze w placówce bankowej.

Biometria instrukcja

Szczegóły w placówkach naszego Banku. Zapraszamy!

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,71%

WIBOR 3-miesięczny na 30.03.2018 – 1,70%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2018 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 28.02.2018 wyniósł 0,84%

 

 

 

 Zapraszamy serdecznie do włączenia się w Dzieło „Wielkanoc bez granic” organizowane przez Instytut Myśli Schumana. Inicjatywa ta jest kontynuacją Wigilii bez granic, kiedy to w ramach budowania relacji pomiędzy Polakami a cudzoziemcami studiującyPlakat WBG smallmi lub pracującymi w Polsce, byli oni zapraszani przez polskie rodziny na świąteczny posiłek. Idea budowania pozytywnych relacji w lokalnym środowisku działania, promowania polskiej kultury, tradycji oraz wiary chrześcijańskiej była od zawsze bliska bankowości spółdzielczej. Stąd też sami włączając się w akcję „Wielkanocy bez granic”, zachęcamy innych do takiego zaangażowania.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie oraz stronie internetowej: www.WielkanocbezGranic.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z coraz częstszymi przypadkami prób oszukiwania klientów korzystających z zakupów w Internecie Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich przygotowało kilka wskazówek, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

1. Przed dokonaniem zakupów warto sprawdzić:

a)  komentarze innych klientów na temat danego sprzedawcy internetowego - Komentarze dotychczasowych klientów to cenne źródło informacji nt. wiarygodności sprzedawcy. W większości przypadków w sieci bez trudu można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących poszczególnych sprzedających. Pamiętaj , że komentarzy możesz też szukać też na  różnego rodzaju forach internetowych.

b)  czy strona sprzedawcy internetowego jest właściwie zabezpieczona - Sprawdź czy strona jest właściwie zabezpieczona (czy jest nawiązana komunikacja z użyciem szyfrowania – początek adresu winien zaczynać się od skrótu: „https”). Równie istotne jest sprawdzenie ważności certyfikatu oraz dla kogo został wydany, klikając na symbol kłódki.

c)  czy sprzedawca internetowy wykorzystuje do przeprowadzenia płatności znanego operatora płatności internetowych - Profesjonalnych sprzedawców internetowych obsługują bezpieczni i uznani operatorzy płatności internetowych. Ważne jest aby klienci w trakcie dokonywania zakupów mogli zalogować się do internetowych systemów transakcyjnych banków. Firmy świadczące usługi płatnicze w Internecie także weryfikują swoich klientów. Zachowaj szczególną ostrożność, w sytuacji kiedy sprzedawca nie korzysta z usług operatora płatności internetowych, a rachunek bankowy do płatności prześle Ci za pośrednictwem e-mail’a.

d)  datę uruchomienia sklepu internetowego tj. daty zarejestrowania domeny sklepu - Często zdarza się, że przestępcy dla potrzeb przygotowywanego przestępstwa otwierają fałszywe sklepy internetowe, jednak czasami zdarza się, że jednorazowo otwierają wiele sklepów, które w późniejszym okresie są wykorzystywane do przestępstw w sytuacjach, gdy kolejne są zamykane przez organy ścigania. Datę rejestracji domeny oraz inne informacje nt. danej domeny można pozyskać np. na stronie internetowej: https://centralops.net/co/domaindossier.aspx

Warto sprawdzić te informacje decydując się na zakupy bezpośrednio w sklepach internetowych. Jeśli chcesz dokonać zakupu w nowotworzonym sklepie, to wcale nie jest jednoznaczne, że te sklep jest otwarty w celu popełniania przestępstw. W takich sytuacjach szczególnie należy wziąć pod uwagę informacje zawarte w pozostałych punktach Dobrych praktyk

2. Kupuj za pośrednictwem uznanych internetowych serwisów zakupowych tzn. takich, które działają od dłuższego czasu i cieszą się dobrą opinią kupujących

Zakupy w takich serwisach nie tylko pozwalają na wybór najkorzystniejszej oferty u wielu sprzedających, ale przede wszystkim dokonując tam zakupów, masz także gwarancję bezpieczeństwa. Takie serwisy prowadzą stałą weryfikację swoich sprzedawców, rejestrują każdą zawartą za ich pośrednictwem transakcję oraz posiadają dedykowany dział wsparcia klienta. Również płatności podlegają tam specjalnej ochronie. Najlepsze z nich oferują zwrot pieniędzy w przypadku nieotrzymania przedmiotu lub kiedy otrzymany towar istotnie różni się od tego oferowanego na stronie.

3. Unikaj płacenia za towar lub usługę kartą płatniczą bezpośrednio na stronie internetowej sklepu

Zdarza się, że przestępcy chcąc wyłudzić od Ciebie dane dotyczące kart płatniczych proszą o podanie informacji o numerze karty, dacie jej ważności, imieniu i nazwisku posiadacza, kodach CVV2 lub CVC2 oraz 3d Secure. Decydując się na zapłatę kartą w sieci zawsze upewnij się, że podajesz te informacje bezpośrednio na stronie agenta rozliczeniowego.

4. Uważaj na fałszywe strony podszywające się pod agentów rozliczeniowych

Adres prawdziwej strony internetowej agenta rozliczeniowego zawsze winien kończyć się nazwą domeny tego agenta np. dotpay.pl. Przestępcy coraz częściej aby uwiarygodnić podszycie się pod oficjalnie i legalnie działającego agenta wykupują certyfikat do domeny, której nazwa może łudząco być zbieżna z nazwą jego domeny (może się różnić chociażby jednym niepozornym znakiem np. zdublowaniem jakieś litery lub rozszerzenia).

Dlatego tak ważne jest nie tylko sprawdzanie czy jest wystawiony certyfikat ale również dla kogo został wystawiony. Przestępcy nie będą mogli wykupić certyfikatu np. dla dotpay.pl, gdyż on już jest wykupiony przez tę firmę.

5. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa:

a)  złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania (Policji lub Prokuraturze)

Udaj się do najbliższej Twojemu miejscu zamieszkania jednostki Policji lub Prokuratury.  Zgłaszając sprawę organom ścigania, szczegółowo opisz i udokumentuj całą sytuację. Przekaż komplet posiadanych informacji i dokumentów: adres witryny, na której dokonałeś zakupu, dane sprzedającego (również teleadresowe), numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata i dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za towar. Możesz dołączyć również wydruki treści korespondencji prowadzonej ze sprzedającym oraz wydruk strony przedmiotu czy otrzymanego od nas e-maila potwierdzającego zawarcie transakcji, gdzie widoczne będą dane sprzedającego.

b)  zawiadom swój bank i poinformuj go o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Jeśli płatność została dokonana przy użyciu kart płatniczych klienci mogą złożyć reklamacje i w ramach charge back odzyskać pieniądze. Poinformuj bank o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania i przekaż wszystkie niezbędne informacje.

c)  ostrzeż innych potencjalnych nabywców o przestępczym charakterze działalności prowadzonej przez danego sprzedawcę internetowego.

Ostrożnie formułuj  opinie i komentarze nt. danego sprzedawcy internetowego. Pamiętaj, że wszelkie nieprawdziwe i szkalujące sprzedawcę opinie i komentarze mogą być powodem wytoczenia powództwa cywilnego z tytułu zniesławienia. Dlatego skup się na faktach związanych z zakupem, w wyniku którego poniosłeś straty finansowe.

Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Związek Banków Polskich

Materiał powstał przy udziale: banków - członków BCC ZBP, Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Allegro.pl oraz Ceneo.pl

Źródło: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/luty/bezpieczne-zakupy-w-internecie-dobre-praktyki

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,65%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2018 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.11.2017 – 1,73%


 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym 2018
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,65%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.01.2018 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.11.2017 – 1,73%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.12.2017 wyniósł 0,84%

 

Podkategorie