Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu październik 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.08.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.09.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.08.2019 wyniósł 0,87%

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu wrześniu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.08.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.07.2019 wyniósł 0,85%

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 10 września 2019 r. zmieni się sposób logowania oraz sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej naszego Banku. Zmiany te związane
są z koniecznością dostosowania Intenet Bankingu do przepisów dyrektywy PSD II, która wymaga tzw. "silnego uwierzytelniania" w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

W związku z tym w naszym Banku zostały wycofane listy haseł jednorazowych do zatwierdzenia transakcji i zastąpiono je hasłami SMS.

Zgodnie z zaleceniami dyrektywy PSD II w zakresie silnego uwierzytelniania z dniem 10 września 2019 r. zostanie wprowadzona konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia SMS oraz wprowadzenia obowiązku potwierdzania logowania do systemu oraz zatwierdzania transakcji hasłem SMS oraz kodem uwierzytelnienia SMS.

W celu ułatwienia pierwszego logowania się do systemu od 10 września 2019 r. oraz ustanowienia kodu uwierzytelnienia SMS prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym opisem wprowadzanych zmian.

Opis zmian w Internet Bankingu

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.07.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.06.2019 wyniósł 0,85%

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lipcu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.06.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.05.2019 wyniósł 0,87%

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 31.05.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 30.04.2019 wyniósł 0,87%

 

 

 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem umożliwił swoim klientom składanie wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” oraz w programie ,,Dobry Start” za pomocą bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku wraz z usługą Internet Banking mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” oraz ,,Dobry Start”.

 

 Osoby, które nie posiadają rachunku z dostępem do bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem, a będą chciały skorzystać z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem naszego Banku mogą otworzyć rachunek - zapraszamy do zapoznania się z ofertą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w naszym Banku.

 

O Programie

Program "Rodzina 500+" to świadczenie wychowawcze skierowane do polskich rodzin.

Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do 18 r. życia. Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi będzie mogła otrzymać 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Szczegółowe informacje o programie "Rodzina 500+" można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie obywatel.gov.pl.

Program „Dobry start” to świadczenie wychowawcze skierowane do polskich rodzin.

Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki". Dobry start to 300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu "Rodzina 500+" oraz ,,Dobry start” Infolinie - w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w urzędach wojewódzkich czynne są w godzinach pracy urzędów. Mogą z nich skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów.

W przypadku wątpliwości dotyczących programu "Rodzina 500+" lub „Dobry start”zadzwoń na infolinię MRPiPS

 

 Zapraszamy do składania wniosków za pomocą bankowości elektronicznej naszego Banku!

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu maju 2019
w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem obowiązuje:

Średni WIBOR 1-miesięczny – 1,64%

Średni WIBOR 3-miesięczny – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 30.04.2019 – 1,72%

WIBOR 3-miesięczny na 28.02.2019 – 1,72%

Średni koszt pozyskania środków depozytowych
na dzień 31.03.2019 wyniósł 0,86%

Podkategorie