Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie zapraszają udziałowców Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się zgodnie z zamieszczonymi poniższymi harmonogramami obrad .

 

Porządek obrad Grup Członkowskich:

 • Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 r.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2021 r.
 • Omówienie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 • Omówienie wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 • Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 • Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 • Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziałów i Punków Kasowych.
 • Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 • Sprawy różne.

Zebranie Grupy Członkowskiej ma prawo do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Z poważaniem                       

Tadeusz Nosek                      
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego    
w Wysokiem Mazowieckiem          

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM – 2022 r.

I Grupa Członkowska „Miodusy Wielkie” Data zebrania: 23.05.2022 r godz. 11:00


Miejsce:
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miodusach Wielkich, Miodusy Wielkie 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Grupa członkowska obejmuje członków Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem z następujących miejscowości.

Lp.

Nazwa miejscowosci              

1

Jabłonka Kościelna

2

Jabłonka Świerczewo

3

Faszcze

4

Miodusy Litwa

5

Miodusy Stasiowięta

6

Miodusy Stok

7

Miodusy Wielkie

8

Rębiszewo Studzianki

9

Tybory Jeziernia

10

Tybory Kamianka

11

Tybory Misztale

12

Tybory Olszewo

13

Tybory Trzcianka

14

Tybory Uszyńskie

15

Tybory Wólka

16

Tybory Żochy

17

Rosochate Kościelne

18

Rykacze

19

Wólka Duża

20

Wólka Mała

21

Zambrów