Korzyści

  • wysoka kwota kredytu odpowiednio dla:
    • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
    • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.