Korzyści

  • wysoka kwota kredytu do 5 mln zł, 8 mln zł a nawet do 16 mln zł w zależności od linii kredytowej i rodzaju prowadzonej działalności
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

Kredyt inwestycyjny z dopłatą do odsetek przez ARiMR - kredyty inwestycyjne w ramach: 

  • Linii RR - kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania
  • Linii Z - kredyt na zakup użytków rolnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania
  • Linii PR - - kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.