Kredyt z częściową spłatą kapitału

Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR - to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności.

Zobacz więcej

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny z dopłatą do odsetek przez ARiMR - kredyty inwestycyjne w ramach:

  • Linii RR - kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania
  • Linii Z - kredyt na zakup użytków rolnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania
  • Linii PR - - kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Zobacz więcej

Kredyty klęskowe

Kredyty klęskowe z dopłatą do odsetek przez ARiMR - kredyty klęskowe w ramach: 

  • Linii K01 - kredyt klęskowy inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód
  • Linii K02 - kredyt klęskowy obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalnościpo wystąpieniu szkód

Zobacz więcej