Gwarancje i poręczenia bankowe wpływają na wzrost wiarygodności klienta poprzez zabezpieczenie zobowiązań - Bank przejmuje ryzyko niewypłacalności klienta.

Zalety:

  • wzrost wiarygodności zleceniodawcy gwarancji  lub poręczenia poprzez zabezpieczenie zobowiązań w postaci gwarancji bankowej
  • elastyczność i różnorodność - wiele rodzajów gwarancji zabezpiecza interesy partnerów umów (organizatora przetargu, kupującego, sprzedającego, leasingodawcy, kredytodawcy)
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności zleceniodawcy gwarancji przez Bank - Bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty kwoty gwarancji lub poręczenia na rzecz wskazanego w gwarancji beneficjenta

Warunki korzystania z gwarancji lub poręczenia bankowego:

  • posiadanie rachunku w Banku i prowadzenie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
  • Posiadanie zdolności kredytowej
  • Ustanowienie zabezpieczenia

Opłaty i prowizja od kredytu:

Wg taryfy obowiązującej w Banku

Tabela opłat i prowizji:

pdf

Tabela oprocentowania produktów bankowych:

pdf