Korzyści

Rachunek „Partnerzy w biznesie” umożliwia:

Przeznaczenie

Rachunek "Partnerzy w biznesie" - przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów np. radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., rolników, tj. osób fizycznych, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd.

Opłaty i prowizje

Do pobrania:

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych  

 

Przydatne dokumenty

Do pobrania:

 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych   

BFG

 

Środki na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG. Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro.

BFG

Zapraszamy do naszych placówek!