Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych przeznaczony jest dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń w walucie .

Za otwarcie i  prowadzenie rachunku Bank nie pobiera prowizji!

Korzyści

Prowadzimy rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w następujących walutach:

  • USD - dolar amerykański
  • EUR - waluta europejska
  • GBP - funt brytyjski

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żadanie w walutach wymienialnych to:

  • nowoczesny i wygodny rachunek w walucie obcej,
  • możliwość otrzymywania wpływów w walucie bez konieczności odsprzedawania tej waluty Bankowi,
  • bezpieczeństwo Twoich oszczędności,
  • dostęp do atrakcyjnych produktów oszczędnościowych w walutach obcych.

Rachunek oprocentowany
Za okres utrzymywania środków na rachunku naliczane są odsetki w walucie rachunku.
Kwartalna kapitalizacja odsetek.

Oprocentowanie rachunków a'vista

USD - 0,00%

EUR - 0,00%

GBP - 0,00%

Dysponowanie środkami
Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie:
gotówkowej – w walucie PLN, USD, EUR lub GBP
bezgotówkowej – w walucie polskiej lub wymienialnej uwzględnionej w tabeli kursów walut BS

 

Przeznaczenie

Konto Walutowe to bezpieczny sposób przechowywania i pomnażania pieniędzy.

Rachunek płatny na każde żądanie w USD, EUR lub GBP
Umożliwia gromadzenie oszczędności i przeprowadzanie w każdej chwili rozliczeń pieniężnych, zgodnie z prawem dewizowym (z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Minimalna kwota wpłaty przy otwarciu rachunku to:

  • 10 USD
  • 10 EUR
  • 10 GBP

 

Opłaty i prowizje

Do pobrania:

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych     

Przydatne dokumenty

Do pobrania:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych    

BFG

Środki na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG. Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro.

BFG

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.