Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy "ROR za Zero" to podstawowy rachunek dla nowego klienta, deklarującego stałe wpływy.

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty płatniczej debetowej
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunku
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z systemu bankowości internetowej
 • 0 zł za 5 pierwszych przelewów elektronicznych w miesiącu
 • 0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ponadto:

 • szybki i bezpieczny dostęp do rachunku 24h na dobę za pomocą bankowości internetowej
 • szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty
 • obsługę kredytową, w tym nisko oprocentowany kredyt odnawialny nawet do 12–krotnych średnich wpływów miesięcznych na rachunek
 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Classic Debetowa
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych, rachunku lokacyjnym
 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS

Przeznaczenie

 • przechowywanie środków pieniężnych otrzymywanych z różnych tytułów, np. wynagrodzenia za pracę z wyjątkiem wpływów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku
 • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
 • składanie zleceń stałych, polecenia zapłaty
 • korzystanie z kart płatniczych i bankomatowych
 • korzystanie z usług: Internet Banking, SMS Banking

Opłaty i prowizje

Do pobrania:

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych        pdf

Regulamin promocji "ROR za Zero"

Przydatne dokumenty

Do pobrania:

Regulamin promocji "ROR za Zero"

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych   

BFG

Środki na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG. Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro.

BFG

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.