Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR-Junior przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami na nim zgromadzonymi przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Może je założyć dla swojego dziecka rodzic/opiekun prawny, jak również może złożyć wniosek o wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Classic Debetowa.

Korzyści

Przeznaczenie

  • przechowywanie środków pieniężnych
  • korzystanie z międzynarodowej karty płatniczej Visa Classic Debetowa 
  • otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. stypendium
  • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności wobec osób trzecich np. opłata za telefon, Internet, szkołę

 

Opłaty i prowizje

Do pobrania:

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych     

 

Przydatne dokumenty

Do pobrania:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych   

BFG

Środki na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG. Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro.

BFG

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.