Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR i ROR-VISA to podstawowy rachunek dla każdego klienta, deklarującego stałe wpływy.

  • ROR - do 999,99 zł
  • ROR-VISA - od 1000,00 zł

Korzyści

Przeznaczenie

  • przechowywanie środków pieniężnych otrzymywanych z różnych tytułów, np. wynagrodzenia za pracę z wyjątkiem wpływów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach naszego Banku
  • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
  • składanie zleceń stałych, polecenia zapłaty
  • korzystanie z kart płatniczych i bankomatowych
  • korzystanie z usług: Internet Banking

Opłaty i prowizje

Do pobrania:

Tabela opłat i prowizji dla klientów indywidualnych        pdf

Przydatne dokumenty

Do pobrania:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych   

BFG

Środki na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG. Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro.

BFG

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.