„Bezpieczny kredyt 2 %” to nowa forma rządowego wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w ramach programu „Pierwsze mieszkanie”

Warunki

Udzielany jest:

  • w PLN
  • osobom do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu,
  • małżeństwom lub rodzicom co najmniej jednego wspólnego dziecka,
  • na okres co najmniej 15 lat,
  • z wkładem własnym nie wyższym niż 200 000,00 PLN,
  • bez wkładu własnego, z możliwością objęcia gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego dla bezpiecznego kredytu 2%.

Zapraszamy do naszych placówek! Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.